Picture
/По книгата: В.В. Бартольд, „Культура мусульманства”/
Василий Владимирович Бартолд, роден на 3 ноември 1869 г. в Санкт-Петербург, починал на 19 август 1930 г. в Ленинград, е руски изтоковед, арабист, специалист по исляма, историк, филолог и академик на Санкт-Петербургската Академия на науките /1913 г./.

УВОД
Християнският Изток и неговото значение за исляма
 1. Началото на Халифата и на арабската култура
 2. Багдад и по-нататъшният културен живот на арабите
 3. Персийската култура и нейното влияние върху останалите страни
 4. Монголското завоевание и неговото влияние върху персийската култура
 5. Мюсюлманският свят след XV век
 
 
Възникването на новата религия, ислямът, е свързано с името на Мухаммад /приблизително 570-632 г./

Мюсюлманският свят в по-голяма степен е бил свързан с Византия и Русия, отколкото със Западна Европа. Религията се явила в качеството на духовна връзка, свързваща културата на Арабския изток. Ислямът, една от трите световни религии, възникнал в северозападната част на арабския полуостров, около V-VII век. В началото на VI век при арабите все още били запазени родово-племенните отношения, които пречели на създаването на единно политическо образувание. Необходима била нова идея, в каквато се е превърнал ислямът. Мухаммад се обявил за имам – религиозен ръководител, и преименувал град Ясриб на Медина /град на пророка/. Кааба - храмът, построен над свещения камък, станал най-важната мюсюлманска светиня. Мухаммад провъзгласил необходимостта от нов ред, който да премахне предишните племенни различия. Всички араби, независимо от своя племенен произход, били призовани да образуват единна общност. Техен ръководител следвало да стане Пророкът – „наместникът на Бог на земята”. Единственото условие за влизане в тази общност било признаването на новата религия и строгото спазване на нейните предписания.

 
 
richard_w._bulliet_-_the_case_for_islamo-christian_civilization.pdf
File Size: 984 kb
File Type: pdf
Download File

 
 
  Още от 80те години на XX век медиите се съсредоточават неимоверно много върху материята наречена ислям, която в техния речник придобива само две значения - нито едно от които не може да се сметне за пълно и изчерпващо темата. От една страна, ислямът отправя заплахата на надигащ се атавизъм, който предполага не само връщане към Средните векове, но и разрушаване на демократичния ред на западния свят. От друга страна, ислямът е контра отговор на този първи образ на исляма като заплаха, особено когато по геополитически причини “добрите мюсюлмани” като Саудитска Арабия или афганистанските мюсюлмани борци за свобода срещу Съветския съюз – биват взети под внимание. Всичко казано в защита на исляма в този дискурс ще в някаква степен призив под формата на извинение към неговия хуманизъм и признание за приноса му към цивилизацията.
   

 
  Picture
  Хаосът след сблъсъка или бавният процес на съживяване

  Archives

  February 2011
  November 2010
  February 2010

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ