Още от 80те години на XX век медиите се съсредоточават неимоверно много върху материята наречена ислям, която в техния речник придобива само две значения - нито едно от които не може да се сметне за пълно и изчерпващо темата. От една страна, ислямът отправя заплахата на надигащ се атавизъм, който предполага не само връщане към Средните векове, но и разрушаване на демократичния ред на западния свят. От друга страна, ислямът е контра отговор на този първи образ на исляма като заплаха, особено когато по геополитически причини “добрите мюсюлмани” като Саудитска Арабия или афганистанските мюсюлмани борци за свобода срещу Съветския съюз – биват взети под внимание. Всичко казано в защита на исляма в този дискурс ще в някаква степен призив под формата на извинение към неговия хуманизъм и признание за приноса му към цивилизацията.
    
Leave a Reply.

  Picture
  Хаосът след сблъсъка или бавният процес на съживяване

  Archives

  February 2011
  November 2010
  February 2010

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ