Завоевателите, които дошли от Африка и предизвикали падането на вестготското господство, обикновено били наричани араби, и това наименование се използва и до ден днешен. Въпреки това, обаче, трябва да дадем по-точно определение на това понятие, за да изясним хода на последвалите събития.
Към началото на VIII в. арабите вече били завоювали цялата територия на северозападна Африка, принадлежала по-рано на византийската империя. Тук арабите заварили коренното население – берберите, народ с друг произход, при които, както и при арабите, съществувала племенна организация. Всъщност берберите са известни под наименованието маври. Те се отличавали от арабите с по-голям фанатизъм, тъй като били управлявани от особена класа свещенослужители /”светци”/, които те почитали дори повече от своите племенни вождове – шейховете.
 
 
  Сблъсъкът на политическите интереси и постоянната борба между християнските центрове на полуострова, от една страна, и завоевателите, от друга, не трябва да ни заблуждават относно обикновените отношения между тези два елемента. Извън полето на битките, отношенията между двата народа са били понякога сърдечни и дружески. Това положение на нещата се обяснява с естествената необходимост на общуване между двата съседски народа, както и с това, че през периода VII-XI в. противоречията между християните и мюсюлманите са се оценявали по съвършено различен начин, отколкото през следващата епоха. Освен това, мюсюлманинът и християнинът понякога са били свързани с общи интереси или с необходимостта да си оказват взаимна помощ. Затова не трябва да се учудваме на това, че християните и мюсюлманите често са се посещавали взаимно, оказвали са си взаимна помощ по време на гражданските войни, търгували са помежду си и дори са встъпвали в съюзи, сключвайки династически бракове помежду си.
 
 
 1. Увод
 2. Религия
 3. Занаяти
 4. Производство на хранителни продукти
 5. Начин на живот
 6. Изкуство
 7. Търговия
 8. Празници
 
  Picture

  Archives

  November 2010

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ