Picture

За повече снимки на този великолепен архитектурен паметник, посетете
http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Spain/Andalucia/Granada/Granada/photo998692.htm


Въведение                                              
I. Алхамбра – история и хронология                               
II. Алхамбра – архитектура                                               
III. Алхамбра – орнаментика и стилистика                   
IV. Алхамбра и архитектурата на ал-Андалус: символика и значение
Заключение                                                                       
Използвана литература      

§ Въведение
            Целта на настоящия материал е да представи обзорен поглед върху най-известния мюсюлмански дворцов комплекс – насридския дворцов град  Алхамбра в Испания. Комплексът напомня умаййадския блясък в Кордоба при управлението на ‘Абд ар-Рахман III, като според някои учени дори го надминава. Уникалността му като истинско „явление” в ислямската архитектура прави невъзможно едно подробно изследване в рамките на това изложение, но все пак то ще се опита да представи по-важните моменти, свързани с архитектурата, декорацията и символиката на Алхамбра. Неизбежно е да бъде изяснена поне отчасти и  историческата фактология, тъй като тя осветлява някои ключови въпроси, особено свързаните с мотивацията за достигането до художествените висоти в образците на Алхамбра. С оглед аргументиране на огромното значение на дворцовия комплекс в контекста на ислямската традиция ще бъдат направени и някои препратки към цялостната картина на архитектурата в мюсюлманска Испания. Без ни най-малко да претендира за изчерпателност, изложението ще представи някои интересни интерпретации на изследователи на ислямското и насридското изкуство по въпроси, касаещи Алхамбра, които продължават да бъдат дискусионни и днес.
           Авторът изказва своята благодарност на арх. Тодор Атанасов за помощта при прецизирането на някои архитектурни термини на български език.
 
 
Picture
I) Основен строеж при Абд ар-Рахман I
II) Първо разширение при Абд ар-Рахман II
III) Промени на Голямата джамия при Абд ар-Рахман III
IV) Разширение на Голямата джамия в Кордова при ал-Хаким II
V) Последно разширение при ал-Мансур
VI) Превръщането на Голямата джамия в Кордова в катедрала

Историята на Голямата джамия в Кордова ни връща назад в историята, към осми век, края на омаядското управление и установяването на Абд ар-Рахман I в Андалусия. Той прави Кордова столица на своята династия, като си поставя за цел да я превърне в средище на мавританското изкуство и култура и по този начин да конкурира Абасидите в Багдад.

 
  Picture
  Ислямската архитектурна традиция

  Archives

  February 2010

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ