Въведение                                                                        
1.Трите основни направления в исляма – обща характеристика   
2.Битката при Сифин – последици   
3.Хариджити                                     
4.Шиити                                          
5.Мурджити                                   
6.Кадарити. Хасан ал-Басри                  
7.Мауали (клиенти)                      
8.Зиммии                                       
9.Роби                                           
Заключение                                 
Използвана литература          

 
 
I.                    Природа на абасидското движение и абасидската революция
II.                  Основаване на Абасидския халифат                
III.                История на ранния Абасидски халифат – от създаването му през 750г. до
                управлението на халиф ал-Мутауаккил        

IV.                Заключение                                                                                 
V.                  Използвана литература                                                   
  Picture
  Политическият дискурс в исляма

  Archives

  February 2010

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ