През епохата на феодализма народите на арабските страни са допринесли до голяма степен за развитието на световната цивилизация. Средновековната култура на Арабия, Сирия, Ирак, Египет, Тунис, Алжир, Мароко и Мавританска Испания е представлявала важна прогресивна крачка по пътя на развитието на цялото човечество. Освен това, арабите са запазили /особено в научната област/ и са предали на следващите поколения много ценни достижения от Античността. Културата на народите, населявали Арабския полуостров, е известна още от дълбока древност. Древните араби са наричали южната, земеделска Арабия „щастлива” земя. Тук още през първото хилядолетие преди новата ера са съществували богати робовладелски държави.
Въпреки важната роля на крайбрежните области, основната част от населението на Арабия още от древни времена са били номадите, заети със скотовъдство в степите и полупустинните земи на полуострова. Към началото на 7. век дълбокият и сложен процес на класово разслояване вътре в арабското общество, както и политическата обстановка, свързана с борбата между Иран и Византия, създават условия за възникване на средновековната Арабска държава. Политическото обединяване на арабите в началото на 7. век протекло под знамето на новата, скоро след това превърнала се в световна религия – Ислямът. Първоначалното място на пребиваване на основателя на исляма и на главата на Арабската държава, Мухаммади на неговите наследници, първите халифи, е бил арабският град Медина, а след това – Мека.

 


Comments

Velichka Minkova
05/27/2012 06:57

ReplyLeave a Reply

  Picture

  Изкуството на Изтока

  Archives

  December 2010
  November 2010

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ