Историята на средновековното изкуство на Египет започва от коптския период. Коптското изкуство през периода 4 – 7 в. на нашата ера било свързано с културата на Византия, но се отличавало с по-голямо своеобразие. Неговото развитие е подготвило почвата за големия подем и разцвет на изкуството на Египет през епохата на късното Средновековие. По-нататъшната история на Египет е свързана с Арабския халифат и с превръщането на Египет в една от най-големите държави на Ориента. Като част от халифата, Египет бързо е придобил голямо икономическо и политическо значение, а през 9 век фактически вече е бил самостоятелна държава. От средата на 10 в. Египет се превръща в център на могъщата държава на Фатимидите.
През периода 11-12. в. Египет е водел усилена търговия с Византия и Западна Европа. В ръцете на египтяните се оказала също транзитната търговия между Средиземноморието и страните от Индийския океан.
 


Comments
Leave a Reply

  Picture

  Изкуството на Изтока

  Archives

  December 2010
  November 2010

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ