Иранското средновековно изкуство, възникнало на основата на древните традиции, е изминало повече от хилядолетен път на развитие. Епохата на феодализма в Иран, започнала още през периода 5-6 в. от н.е. се разпада на три основни периода: ранно-феодален период, обхващащ времето до 9 в., период на господство на развитите феодални отношения - от 10 до 15 в., и като се започне от 16 в. нататък – късен период, завършил с кризата и с упадъка на феодалния строй. Изкуството през периода 5-7 в. все още е тясно свързано с художествената култура на робовладелската епоха. Обаче още през този първи етап от развитието на феодализма в областта на архитектурата и  изкуството вече се появява едно ново качество: в образния строеж на художествените произведения възникват чертите на декоративността, получили по-нататъшно развитие в средновековното изкуство на Иран.
Завоюването на Иран през 7 в. от арабите, стоящи на много по-низко равнище на социално-икономическо развитие, забавило за известен период развитието на феодалната художествена култура. През първите векове на исляма, докато все още е била запазена търпимостта към другите религии, продължавали да съществува старите зороастрийски и християнски храмове и дори може би са били строени нови такива храмове. Но сред всички достигнали до наше време паметници от периода 8-9 в. преобладават джамиите. По време на разкопките в Рей били открити основите на колонна джамия от арабски тип. В северната част на Иран, в Дамган, се е запазила малката джамия Тарикхан /края на 8 в./, чийто правоъгълен двор е заобиколен от всички страни с колонада. Планът на тази сграда е свързан с арабски прототип, но формата на кръглите низки колони, напомнящи опорите на сводовете на сасанидския дворец в Сервистан, както и характерът на арките напомнят местните строителни традиции.


 


Comments
Leave a Reply

  Picture

  Изкуството на Изтока

  Archives

  December 2010
  November 2010

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ