Йеменците са неразделна част от общо-арабската култура. Мнозина учени отнасят самото зараждане на арабския етнос именно към планинските райони в северната част на Йемен, както и към южната част на съвременна Саудитска Арабия. Много местни традиции са единни за целия арабски свят, други произтичат от уникалните исторически и природно-климатически условия по тези земи, а трети са следствие от доста бурната история на страната. Културата на страната е неразривно свързана с Исляма, който пронизва практически всички аспекти на обществения, политическия и личния живот на гражданите на страната.
В Йемен до ден днешен господстват родово-племенните отношения. Шейховете притежават почти неограничена власт по места. Между официалните власти и племенните лидери често пъти възникват конфликтни ситуации, които довеждат до известно напрежение и отслабват официалната регионална власт. Решенията на племенните лидери по места имат силата на закон и могат да бъдат ограничавани единствено от религиозния лидер или ако има явно противоречие между тях и нормите на Исляма. Но тъй като местните вождове обикновено са едновременно и свещеници, техните решения не се обсъждат.