Народното творческо наследство на Кралство Мароко е невероятно богато и е получило международно признание. Сътворени от предците, грижливо пазените през вековете традиции, изкуства и занаяти на Мароко са начин за претворяване на неговата история. Мароканците отделят постоянно и специално внимание на опазването на това наследство, на неговото обогатяване и разцвета на творческия талант.

ПЕСНИ И ТАНЦИ
ЗАНАЯТЧИЙСТВО
ДЪРВООБРАБОТКА
КИЛИМАРСТВОТО – ЕДНА БЕРБЕРСКА ТРАДИЦИЯ
ВЪЗНИКВАНЕ НА МАРОКЕНА КАТО ВИД ОБРАБОТЕНА КОЖА
ОТ ЖЕЛЕЗАРСТВОТО ДО БИЖУТЕРСТВОТО
БЕРБЕРСКО ГРЪНЧАРСТВО В РАСУЛ
ТЪКАНЕТО НА ПЛАТОВЕ ЗА ДРЕХИ
ТРАДИЦИИ В МАРОКАНСКОТО ОБЛЕКЛО
ИСТОРИЯ НА МАРОКАНСКИЯ КАФТАН

 
Въпреки че емиратът Дубай винаги е бил известен със своя либерализъм и доста голямата религиозна търпимост, онези, които пристигат тук за пръв път, както и онези, които постоянно живеят тук, винаги трябва да помнят, че Обединените арабски емирати  са мюсюлманска страна. Без елементарни знания за исляма, за обичаите и традициите на народа, сред който ви предстои да живеете, е невъзможно да постигнете успехи в бизнеса, да установите делови отношения и дори просто добре да си починете.


 
Изследване въз основа на подбор на официални документи
Ревизирана версия /септември 2004 г./
ОТДЕЛ ЗА КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ И ДИАЛОГ МЕЖДУ КУЛТУРИТЕ
 

L'UNESCO ET LA QUESTION DE LA DIVERSITE CULTURELLE : Bilan et stratégies, 1946-2004   © UNESCO
http://portal.unesco.org/culture/fr/files/12900/10958784663DivCult-BilanStrat%E9gies-FRA-20sept04.pdf/DivCult-BilanStrat%E9gies-FRA-20sept04.pdf

Предговор

I. Култура и знание 
Информацията - ключ към мира в учредителния документ на ЮНЕСКО
II. Култура и политика 
От деколонизацията до Декларацията на принципите на международното културно сътрудничество през 1966 г.
III. Култура и развитие             
Някои идеи за ендогенното развитие на Конференцията в Богота за културните революции през 1978 г.
IV. Култура и демокрация
Правата на човека и много-културните общности през 80-те и 90-те години 
Стратегията за периода 2002 – 2007 г.