1.Основните божества на арабите преди идването на исляма:
  а)  Аллат
  б)  Узза
  в)  Манат
  г)  Хубал
2.Петте идолана народа на Ной
  а) Суа
  б) Уад
  в) Ягхут
  г) Яук
  д) Нaср
3.Второстепенни божества и идоли през Джахилията
  а) Исаф и Наила
  б) Саад
  в) Дху-ал-Кхаласах
  г)Дху-ал-Каффайн
  д) Дху-ал-Схара
  е) Ал-Укайсир
  ж) Нухм
  з) Аим
  и) Суайр
  й) Амм-Аннас
  к) Ал-Фалс

 

 
След като пристигне в Сирия, всеки европеец не може да не отбележи жизнерадостното и доброжелателно поведение на нейните жители. При това тук не действа класическата схема: тъжен бедняк и весел богаташ. Даже боклукчията се старае да бъде доволен от живота.