Въпреки че емиратът Дубай винаги е бил известен със своя либерализъм и доста голямата религиозна търпимост, онези, които пристигат тук за пръв път, както и онези, които постоянно живеят тук, винаги трябва да помнят, че Обединените арабски емирати  са мюсюлманска страна. Без елементарни знания за исляма, за обичаите и традициите на народа, сред който ви предстои да живеете, е невъзможно да постигнете успехи в бизнеса, да установите делови отношения и дори просто добре да си починете.

Думата „ислям” се превежда от арабски език буквално като „подчинение на волята на Бога”. Ислямът е втората религия в света по броя на вярващите в нея. Последователите на Исляма, мюсюлманите, вярват в единствения всемогъщ, вездесъщ, всезнаещ и вечен Бог, Аллах. Те смятат, че от момента на сътворяването на света Неговата воля и разум управляват всичко, дори и най-дребните неща.

Мюсюлманите почитат „посланиците на Аллах”: пророците Адам, Ной, Ибрахим, Муса, Иса /по-известни на християните като Авраам, Моисей, Иисус и т.н./ и много други.

Обаче като последен в редицата пророци и во веки веков, „с печата на Аллаха”, те почитат Пророка Мухаммед /570-632/. Следва да помните, че не е прието това име да се произнася напразно, а ако вече е произнесено, ударението се поставя на втората сричка, а после се прибавят думи, които прославят Неговото име. 

Пророкът Мухаммед е основоположник на Исляма. Неговото Учение е изложено в Корана и в Сунна, които са свещени книги за всеки мюсюлманин. В Корана, освен всичко друго, са определени основните норми на поведение, както и обичаите на мюсюлманите от момента на раждането им до смъртта, Шариатът. Именно затова законодателствата на повечето арабски страни /в това число, на ОАЕ/ изцяло се основават на принципите, изпратени на Пророка Мухаммед от Всемогъщия Аллах. „Шариат” в превод от арабски език означава „пътека, по която следва да се върви” или „път към водата”. Той обхваща всички аспекти на живота: духовния, материалния и битовия.

На мюсюлманите се предписва да извършват молитвата си по пет пъти на ден. Времето за молитва е непостоянно, и затова то се съобщава всеки ден във вестниците, по радиото и по телевизията. Пълното разписание на молитвите за година напред човек може да получи от Министерството на информацията и културата. Призивът за молитва се чува от минаретата на джамиите, усилен с помощта на високоговорители. Ако по времето, отредено за молитва мюсюлманинът се е озовал далеч от джамията или от приспособената за целта стая, той може да извърши този обред на което и да било друго място, спазвайки редица формалности, една от които е непременно да бъде обърнат към Мека.

Смята се, че е неприлично човек да зяпа молещите се, да броди сред тях или да стои пред тях, да ги снима с фотоапарат, на видео или с фотокамера, да влиза в джамията  предизвикателно облечен.

Старайте се да се въздържате от коментари по повод целесъобразността на това човек да се моли по пет пъти на ден, по повод постите, женските дрехи, както и по повод арабските жени изобщо. Дори ако много неща ви се виждат странни и дори смешни, трябва винаги да помните следното: в арабския свят тези традиции са непоклатими и са се формирали в течение на много векове.

Ръкостискането при арабите е знак за особено дружелюбно отношение и разположение, и затова то а малко по-продължително, отколкото при европейците и при американците. Когато се сбогувате, не забравяйте да стиснете ръцете на хората, с които се сбогувате, а ако това са скъпи за вас хора ръкостискането е с двете ръце. Не се опитвайте пръв да подадете ръка на жената-мюсюлманка. Ако това е допустимо, тя сама ще направи това.

При арабите е прието гостите да се посрещат с чай, кафе или освежаващи напитки. На Изток много държат на древните традиции на гостоприемство и се гордеят с тях, затова вашият евентуален отказ от почерпка може да бъде възприет като оскърбление или като неуважение към дома на хазяина.

Кафето и чаят се поднасят на масата вече подсладени, но без мляко, в малки чашки без дръжки. Особено освежаващ в горещия летен ден е арабският билков чай.

Ежедневното служебно облекло за мъжете-чужденци са леки панталони, риза и вратовръзка. Сакото се облича само при особено тържествени или официални случаи. В град Дубай, където почти целогодишно е лято и е много горещо, не съществуват строги ограничения за женските дрехи, както е в другите ислямски страни. Обаче от уважение км местните традиции следва да избягвате да носите прекалено отворени и предизвикателни рокли.

На плажа и край басейните е разрешено хората да бъдат в бански костюми, обаче не се препоръчва на дамите да бъдат без горна част на банския си костюм.

За да избегнете неприятностите, постарайте се, когато правите снимки из града, случайно да не сте заснели военни обекти и здания, сградата на полицейско управление или пък арабски жени. По време на беседа с арабин, дори и ако го познавате отдавна и много добре, постарайте се никога да не му задавате въпроси за жена му. При размяната на словесни любезности е допустимо само учтиво да попитате как е семейството.

Трябва винаги да помните, че Дубай е млад град и в прекия, и в преносния смисъл на думата - това е космополитен град, в който преобладават арабските младежи, получили образование на Запад или дълго време живели там. Затова те, меко казано, не винаги строго се придържат към ислямските обичаи. Но въпреки това, те не са тези, които определят общия климат и уникалната атмосфера в този удивителен град.  Така че, където и да се намирате, следва да се отнасяте с уважение към приетите в страната обществени и културни норми.

В град Дубай английският език е езикът на международното общуване. Но ако вие, чужденецът, започнете да говорите с местните жители на арабски, това ще ви даде възможност да отворите без ключ множество врати и веднага да заслужите уважението им.

   
Leave a Reply.