Калиграфия /гр. kalligraphía – красив почерк, от kallós – красота и grápho – пиша/ – това е изкуството на красивия и ясен почерк.

Калиграфията е изкуството, което ни кара да гледаме в захлас абсолютно неразбираем за нас текст, написан на друг език. Може и да не разбираме точно какво е написано на хартията, но забележителното в калиграфията е именно в това, че само по начина на движение на четката можем да разберем, дали написаното се отнася за любов или за ненавист.


  Picture

  Archives

  January 2011

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ